INFORMATIEBESCHERMING INFORMATIE (PRIVACY NOTICE)

Deze gegevensbeschermingsinformatie biedt informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u websites van Fragrance.com bezoekt (hierna "FRAGRANCE.COM", "wij" of "ons"), interactie met ons via websites en wanneer u producten van genoemde websites koopt.

1. Toepassingsgebied, gegevensbeheerder, functionaris voor gegevensbescherming en definities

1.1. Toepassingsgebied van deze gegevensbeschermingsinformatie

Deze gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing op zowel bezoekers van websites als op klanten (hierna "u" of "betrokkene" genoemd). In deze Gegevensbeschermingsinformatie zullen we uitleggen welke persoonlijke gegevens worden verwerkt bij het gebruik van websites van Fragrance.com, inclusief de online winkel en alle maatregelen die verband houden met de uitvoering en ontbinding van een online aankoop, het aanmaken van een klantaccount, de verzending van de nieuwsbrief , verdere informatieve e-mails en klantenservice evenals voor onze marketingactiviteiten. Gegevensverwerking op websites van andere bedrijven binnen de FragranceNet Inc. Group valt niet onder deze Gegevensbeschermingsinformatie.

1.2. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Tenzij anders aangegeven in deze Gegevensbeschermingsinformatie, is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

Fragrance.com
Antwoordnummer 2100
9900WB Delfzijl
Netherlands
dpo@fragrance.com

1.3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Fragrance.com
Functionaris voor gegevensbescherming
Antwoordnummer 2100
9900WB Delfzijl
Netherlands
dpo@fragrance.com

1.4. Definities

Deze gegevensbeschermingsinformatie is gebaseerd op de volgende voorwaarden onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, die we hebben gedefinieerd om het begrip te vergemakkelijken.

 • GDPR betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming).
 • Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Verwerking betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die betrekking hebben op persoonlijke gegevens of op sets van persoonlijke gegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, wissen of vernietigen.
 • Profilering etekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, bestaande uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of voorspellen , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.
 • Verantwoordelijke de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaat, kan in de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan worden voorzien door het recht van de Unie of de lidstaat.

  Voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die in deze gegevensbeschermingsinformatie worden beschreven, is de verwerkingsverantwoordelijke Fragrance.com, tenzij anders aangegeven (paragraaf 1.2.).

 • Ontvanger een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het nationale recht persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door de overheid moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

  Voorbeelden van mogelijke ontvangers: betalingsproviders, logistieke bedrijven en IT-dienstverleners; zie sectie 5 voor meer informatie.

 • Klant betekent een natuurlijke persoon die goederen van onze websites heeft gekocht.

2. Categorieën van persoonlijke gegevens

Tenzij anders aangegeven, verwerken wij voor de in paragraaf 3 genoemde doeleinden de volgende persoonsgegevens:

2.1. Identificatiegegevens

Identificatiegegevens zijn persoonlijke gegevens over uw persoon (zogenaamde stamgegevens) en omvatten bijvoorbeeld:

 • Uw voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Klantnummer

2.2. Contact details

We verwerken ook uw contactgegevens, afhankelijk van hoe u met ons communiceert. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres

2.3. Bestel details

Wij verwerken uw bestelgegevens als u iets koopt op onze website. Afhankelijk van het type aankoop en verwerkingsstatus kan dit de volgende informatie bevatten:

 • Bestelde producten/diensten
 • Besteladres
 • Factuurnummer
 • Besteldatum

2.4. Financiële data

Wij bieden u de gebruikelijke betaalmethoden in online retail. Bij gebruik van de betaalmethoden kunnen dit de volgende persoonsgegevens zijn:

 • IBAN/BIC
 • Naam van de creditcardhouder
 • Creditcardnummer
 • Vervaldatum
 • CVV-code

We verzamelen geen informatie met betrekking tot het betaalinstrument dat u gebruikt, b.v. creditcardinformatie zelf. Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders en door de aanbieders van de betaalinstrumenten die onderworpen zijn aan strikte informatiebeveiligingsgaranties.

2.5. Gebruikersaccountgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om een account aan te maken bij Fragrance.com. Wanneer u zich registreert voor een klantaccount en / of het account gebruikt voor toekomstige aankopen, kunnen gebruikersaccountgegevens het volgende bevatten:

 • Account-ID
 • Account wachtwoord
 • Aanmaak- / activeringsdatum
 • Inloggegevens

2.6. Browsen informatie

verwerken uw browsegegevens wanneer u onze websites gebruikt om de aangeboden functies en inhoud te bieden en op uw apparaat weer te geven. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Browsing tijd
 • Cookie- / pixelinformatie
 • Universele unieke identificatie
 • IP adres
 • URL

3. Verwerking van uw gegevens wanneer u onze website bezoekt

3.1. Categorieën persoonlijke gegevens

Als u onze websites bezoekt om meer te weten te komen over onze producten en diensten zonder u te registreren voor een klantaccount, producten te kopen in onze online winkel of anderszins actief informatie naar ons over te dragen (uitsluitend voor informatieve doeleinden), verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

3.1.1. Verstrekking van websites en IT-beveiliging

Wij verwerken uw browsegegevens die technisch noodzakelijk zijn om ons in staat te stellen onze websites aan u te verstrekken en om stabiliteit en veiligheid te garanderen wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om u in staat te stellen onze website te gebruiken.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. b AVG) evenals voor onze legitieme belangen om IT-beveiliging te garanderen (Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG).

3.1.2. Verstrekking van gelokaliseerde websites

We verwerken ook uw browsegegevens die technisch noodzakelijk zijn om ons in staat te stellen u een gelokaliseerde versie van de website te bieden, met name met betrekking tot de taal.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang om onze websites aan uw behoeften aan te passen (Wettelijke basis: art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG).

3.1.3. Websites Analytics

Wij verwerken uw gegevens, ook in het kader van data-analyse. Voor websitesanalyses verwerken we uw browsegegevens en in sommige gevallen uw contactgegevens en gebruikersaccount om te begrijpen en weten hoe onze producten werken en verkopen, de effectiviteit van onze marketingcampagnes, het effect van onze websites en de algemene gebruikerservaring. . We doen dat om onze productstrategie en het ontwerp van gebruikerservaringen te verbeteren, zodat we u het best mogelijke assortiment en winkelervaring kunnen bieden.

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door onze analyseproviders hieronder vermeld, raadpleegt u het bijbehorende privacybeleid / beleid:

Wettelijke basis: deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, art. 6 (1) zin 1, lit. een GDPR

Intrekking van toestemming:

Houd er rekening mee dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken door de cookie-instellingen te wijzigen via: Cookie-instellingen

3.1.4. Individuele aanbevelingen op onze website

Wij verwerken uw browsegegevens, gegevens over uw gebruikersgedrag, zoals bekeken producten, inhoud van winkelmandje en, indien van toepassing, informatie over eerdere aankopen enz. Om u individuele aanbevelingen op onze websites te tonen op basis van deze gegevens. Raadpleeg het privacybeleid van Google onder de volgende link voor meer informatie over de verwerking van gegevens:

Wettelijke basis: deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, art. 6 (1) zin 1, lit. een GDPR

Intrekking van toestemming:

Houd er rekening mee dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken door de cookie-instellingen te wijzigen via: Cookie-instellingen

3.1.5. Geef advertenties / retargeting weer op websites van derden

Wanneer u onze website bezoekt, worden cookies en soortgelijke trackingtechnologie (bijv. "Pixels") door onze retargeting-provider (s) ingesteld om bij te houden welke producten u op onze website hebt bekeken of gekocht. Met behulp van deze informatie kunnen we u vervolgens via onze retargeting-provider (s) individuele aanbiedingen van Fragrance.com-producten tonen op websites van derden en de resultaten analyseren om onze advertenties verder te verbeteren. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door onze retargeting-provider (s) hieronder, verwijzen wij u naar het bijbehorende privacybeleid / beleid:

Wettelijke basis: deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, art. 6 (1) zin 1, lit. een GDPR

Intrekking van toestemming:

Houd er rekening mee dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken door de cookie-instellingen te wijzigen via: Cookie-instellingen

3.1.6. Gebruik van trackingtechnologie

Deze websites gebruiken trackingtechnologie zoals cookies, tags en pixels. Door middel van trackingtechnologie kunnen uw acties en instellingen op onze websites worden gevolgd, opgeslagen en herkend voor de duur van de browsersessie of zelfs daarna. Na het verlaten van de website kunt u bijvoorbeeld terugkeren naar de websites en doorgaan met uw bestelproces.

Raadpleeg ons Cookiebeleid en Cookie-instellingen voor meer informatie over het gebruik van trackingtechnologie op onze websites (inclusief de categorieën, doeleinden en informatie over instellingen).

3.1.7. Klantenservice en andere verzoeken

We verwerken uw identificatiegegevens, contact- en bestelgegevens, gebruikersaccountgegevens en browsegegevens om uw vragen te beantwoorden. In dat geval zullen we u alleen vragen om de informatie te verstrekken die nodig is om uw verzoek te behandelen (bijvoorbeeld om onze contractuele relatie met u te beheren).

Afhankelijk van het onderwerp van uw verzoek, zullen we vertrouwen op uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in het kader van andere gegevensverwerkingsactiviteiten in onze systemen (bijvoorbeeld gegevens die u tijdens een aankoop hebt verstrekt).

In het kader van verzoeken betreffende een (pre) contractuele relatie met u, is deze gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (levering van een klantenservice) met u.
Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. b AVG.

Als u uw rechten met betrekking tot ons wilt uitoefenen, is deze gegevensverwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. c AVG.

Als u informatie wilt ontvangen of een klacht wilt indienen over onze producten en diensten, is de respectieve gegevensverwerking noodzakelijk voor ons legitieme belang om te reageren op uw informatieverzoek / klacht.
Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG.

3.2. Email reclame

3.2.1. Email nieuwsbrief abonnement

Als u zich hebt geabonneerd op onze e-mail nieuwsbriefprocedure, sturen wij u van tijd tot tijd nieuwsbrieven om u te informeren over onze producten, diensten en promoties.

Wettelijke basis: deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, art. 6 (1) zin 1, lit. een GDPR

Intrekking van toestemming:

Houd er rekening mee dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken en u kunt afmelden voor onze nieuwsbrief via de knop 'Afmelden' of 'Afmelden' onder elke e-mail of door ons hierom te vragen via dpo@fragrance.com.

3.2.2. Direct marketing e-mails naar bestaande klanten

Na de aankoop van producten kunnen we - ongeacht of u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief (zie paragraaf 3.2.1) - u marketing-e-mails sturen voor vergelijkbare producten en diensten.

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om reclame te maken voor onze producten en diensten.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG

Bezwaar tegen direct marketing e-mails:

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonlijke gegevens en u afmelden voor onze direct marketing-e-mails door een e-mail met uw afmeldingsverzoek te sturen naar dpo@fragrance.com en / of door te klikken op de afmeldlink in elke directe marketing e-mail.

3.2.3. Personalisatie van direct marketing e-mails aan bestaande klanten

Als u klant bent, kunnen we onze direct marketing-mails die naar u worden verzonden personaliseren op basis van uw voorkeuren / interesses die zijn afgeleid van uw vorige aankoop (en). Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang om onze direct marketing e-mails af te stemmen op uw voorkeuren en interesses en zo onze e-mailmarketinginspanningen efficiënter en relevanter voor u te maken.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG

Bezwaar tegen onze nieuwsbrief / direct marketing targeting:

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw aankoopgegevens voor het richten van onze nieuwsbrief / direct marketing-e-mails op een aangepast publiek.

Door een e-mail met uw uitschrijfverzoek te sturen naar dpo@fragrance.com en / of door te klikken op de uitschrijflink in elke direct marketing-e-mail. In dit geval ontvangt u dan geen nieuwsbrieven meer van ons.

3.3. Registratie en het opzetten van een klantaccount

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u een klantaccount maken. De registratie voor een klantaccount vereist dat u uw identificatiegegevens, contactgegevens en gebruikersaccountgegevens opgeeft.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (levering van een klantaccount) met u.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. b AVG

3.4. Gegevensverwerking bij bestellingen en winkelaankopen

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met de aankoop van producten in onze online shop.

3.4.1. Aankoop van producten via website, betaling en facturering

Wanneer u een artikel of product via onze website koopt, verwerken wij uw identificatiegegevens, contact- en bestelgegevens, gebruikersaccountgegevens en browse-informatie in de noodzakelijke reikwijdte om contracten na te komen en om door u gevraagde diensten te verlenen en uit te voeren (dwz contact details, verzend- en betalingsinformatie).

Als u producten voor een andere persoon (derde partij) koopt, verwerken wij de persoonlijke gegevens van de door u verstrekte derde partij (naam en eventuele contactgegevens) voor de verzending van de producten naar die derde partij. Zorg ervoor dat de derde partij voldoende door u is geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens op Fragrance.com en dat u bevoegd bent om dergelijke gegevens te verstrekken. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

We verwerken uw financiële gegevens of het betaalinstrument dat u gebruikt niet, bijv. creditcard gegevens. Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders en door de aanbieders van de betaalinstrumenten die onderworpen zijn aan strikte informatiebeveiligingsgaranties. Om een ​​betaling aan een klant / bestelling toe te wijzen, wisselen we uw ordergegevens, valutatype, factuuradres en betalingstokens uit met de respectieve betalingsdienstaanbieders en aanbieders van de betaalinstrumenten.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. b AVG

3.4.2. Fraudepreventie en -controles

We gebruiken ook technische en handmatige procedures voor fraudepreventie om ons te beschermen tegen misbruik van onze websites en tegen frauduleuze bestellingen.

Hiertoe vat Fragrance.com uw ordergegevens samen (inclusief e-mailadres, adres, telefoonnummer, betalingstokens, IP-adres). Het record wordt ook vergeleken met uw eerdere gebruik en bestelgewoonten. We vergelijken het ook met algemene gegevens van andere bevestigde of vermoede frauduleuze acties. Met deze vergelijking kunnen we fraudepatronen identificeren en fraude en identiteitsdiefstal voorkomen door patronen te vergelijken.

Voordat we het contract sluiten, voeren we een fraudecontrole uit op vooraf gedefinieerde regels. Dit wordt gedaan om onszelf te beschermen tegen het niet betalen.

Als de bestelling moet worden aangemerkt als verdacht van fraude, nemen we contact met u op door u een e-mail te sturen om uw standpunt kenbaar te maken. Wij zullen vervolgens een individuele controle van uw bestelling uitvoeren. Het resultaat van deze fraudecontrole kan positief zijn, wat zou leiden tot goedkeuring van de bestelling. Als het vermoeden van fraude echter blijft bestaan, kunnen we besluiten de bestelling te annuleren, afhankelijk van het specifieke geval. Wanneer we geen antwoord op ons contactverzoek ontvangen, zullen we de bestelling ook annuleren. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang om wanbetaling en fraude te voorkomen.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG

3.4.3. Annulering van aankoop: terugbetaling / terugbetaling

In elk geval van annulering van de aankoop (bijv. Intrekking van het contract) zullen wij uw identificatiegegevens, contact- en bestelgegevens en gebruikersaccountgegevens verwerken voor het retourneren van de producten en het terugbetalen van de aankoopprijs.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. b AVG) en / of voor de naleving van een wettelijke verplichting (rechtsgrondslag: art. 6 (1) zin 1, lit. b GDPR lit. c GDPR

3.4.4. Uitnodigings-e-mails voor productbeoordeling

We willen graag weten of u tevreden bent met uw gekochte producten. Voor dit doel verwerken wij uw e-mail en aankoopgegevens (bijv. Gekochte producten en aankoopdatum), om u een e-mail te sturen waarin u wordt uitgenodigd om uw gekochte product te beoordelen en te beoordelen.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang bij een goede klantenservice en marketing.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG

Bezwaar tegen uitnodigings-e-mails voor productbeoordeling:

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonlijke gegevens en u afmelden voor onze uitnodigingsmails door een e-mail met uw afmeldingsverzoek te sturen naar dpo@fragrance.com.

Als u al een e-mail heeft ontvangen waarin u wordt uitgenodigd om het product te evalueren, kunt u de toekomstige ontvangst van dergelijke e-mails weigeren door op de opt-outknop / link in elke uitnodigingsmail te klikken.

3.4.5. Verlaten e-mails voor winkelwagentje 

Wanneer u artikelen aan uw winkelmandje hebt toegevoegd maar de aankoop nog niet hebt voltooid voordat u de website verlaat en u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief of bij ons hebt gekocht voordat we u een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat is opgeslagen in de klantaccount, met betrekking tot de door u geïnitieerd aankoopproces.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang om u te herinneren aan eventuele aankoopprocessen die u nog niet heeft voltooid.

Wettelijke basis: deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, art. 6 (1) zin 1, lit. een GDPR

Intrekking van toestemming:

Houd er rekening mee dat u uw toestemming kunt intrekken en u kunt afmelden voor onze nieuwsbrief incl. winkelwagen verlaat e-mails op elk gewenst moment via de knop 'Afmelden' of 'Afmelden' onder elke e-mail of door ons hierom te vragen via dpo@fragrance.com.

Bezwaar tegen e-mails voor het verlaten van de winkelwagen:

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonlijke gegevens en u afmelden voor de e-mails voor het verlaten van uw winkelwagentje door een e-mail met uw afmeldingsverzoek te sturen naar dpo@fragrance.com.

Als u al een e-mail hebt ontvangen, kunt u de toekomstige ontvangst van dergelijke e-mails weigeren door op de opt-outknop / link in elke e-mail te klikken.

3.5 Andere verwerkingsdoeleinden

3.5.1. Handhaving en / of verdediging van juridische claims

In het geval van een juridisch geschil met u, zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken om onze rechten af ​​te dwingen en / of te verdedigen. Indien en voor zover nodig voor het juridische geschil, zullen we daarbij ook vertrouwen op gegevens uit andere bronnen (bijv. Openbare registers).

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang bij het instellen en uitoefenen van juridische claims.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG

3.5.2. Zakelijke transactie

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken in verband met een zakelijke transactie ((iato voert een risicobeoordeling uit (due diligence)). De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd op basis van ons legitieme belang om het bedrijf te laten controleren op verkoop met behulp van een risicobeoordeling.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG

4. Bewaring en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang en voor zover nodig voor de doeleinden die worden genoemd in deze Gegevensbeschermingsinformatie (paragraaf 3).

Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang en voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Overeenkomstige bewijs- en bewaarverplichtingen zijn onder meer te vinden in belastingen en de witwaswetgeving.

5. Overdracht van persoonlijke gegevens en de categorieën ontvangers

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen / bekendgemaakt aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Andere bedrijven binnen de Fragrance.com Group in het kader van een groeps-intern, samenwerkingsproces. Dergelijke gegevensverwerking, waar van toepassing, is noodzakelijk voor ons legitieme belang om onze administratieve activiteiten efficiënt en samen te voeren en om onze producten en diensten te verbeteren (Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG) . Zoals wettelijk vereist, zijn er standaard EU-Contractuele Clausules (Model Clausules) voor de wettelijke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de VS welke de veiligheid van uw data aarborgen en welke op verzoek beschikbaar zijn.

  https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 • Voor bepaalde IT-diensten werken we samen met Amazon Web Services, Inc. Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS, is Amazon Web Services, Inc. onderworpen aan de EU-VS. Privacy schild. Dit betekent dat voldoende bescherming van uw persoonlijke gegevens prioriteit heeft.

  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active
  https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 • In verband met het gebruik van Google Analytics en Google Adwords, inclusief tags en cookies, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS. Google LLC is onderworpen aan de EU-VS. Privacy schild. Dit betekent dat voldoende bescherming van uw persoonlijke gegevens prioriteit heeft.

  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 • In verband met websitesanalyses kunnen we ook samenwerken met Lucky Orange LLC. Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS, is Lucky Orange LLC onderworpen aan de EU-VS. Privacy schild. Dit betekent dat voldoende bescherming van uw persoonlijke gegevens prioriteit heeft.

  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSvDAAW&status=Active
  https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 • In verband met retargeting kunnen we ook samenwerken met Facebook Inc., evenals Criteo SA en andere betrokken advertentiepartners. Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS met betrekking tot Facebook Inc., is Facebook Inc. onderworpen aan de EU-VS. Privacy schild. Dit betekent dat voldoende bescherming van uw persoonlijke gegevens prioriteit heeft.

  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
  https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 • Voor de interactie met u maken we gebruik van diensten van Oracle America, Inc. Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS, voor Oracle America, Inc. passende waarborgen volgens Art. 46 (2) verlicht. b en art. 47 AVG zijn op hun plaats. Ook Oracle America, Inc. valt onder de EU-VS. Privacy schild. Dit betekent dat voldoende bescherming van uw persoonlijke gegevens prioriteit heeft.

  https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/bcr-privacy-code-051719.pdf
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000181AAA&status=Active
  https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 • Als u producten op onze website koopt, bieden wij u verschillende betaalmethoden. Om een ​​betaling en, indien nodig, een terugbetaling van de aankoopprijs te verwerken, kunnen we uw persoonlijke gegevens met, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, uitwisselen met aanbieders van de betaalinstrumenten of betalingsdienstaanbieders. De respectieve gegevensoverdrachten aan dergelijke ontvangers zijn gebaseerd op de uitvoering van een contract met u (rechtsgrondslag: art. 6 (1) zin 1, lit. b AVG). In bepaalde omstandigheden kunnen gegevens worden overgedragen naar de VS. In het geval van de VS is deze overdracht van persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (bepaling van de betaalmethode) met u (Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b in combinatie met artikel 49 (1) zin 1, lit. b en c GDPR).
 • In het geval van juridische geschillen, dragen wij uw gegevens over aan de bevoegde rechtbank en, indien u een advocaat hebt ingeschakeld, aan deze laatste om het juridische geschil te beslechten. Deze overdracht van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (rechtsgrondslag: art. 6 (1) zin 1, lit. c AVG) en / of voor ons legitieme belang bij het instellen en uitoefenen van juridische claims ( Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).
 • Daarnaast geven we uw persoonlijke gegevens alleen door als we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens door te geven (bijvoorbeeld aan de politie in het kader van strafrechtelijk onderzoek of aan de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming). Deze overdracht van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (rechtsgrondslag: art. 6 (1) zin 1, lit. c AVG).

6. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van legitieme belangen

We verwerken uw persoonlijke gegevens in de zin van artikel 3, op basis van ons legitieme belang, met name om IT-beveiliging en technische functionaliteit op onze website te garanderen, om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden, om marketingactiviteiten uit te voeren, om u te informeren over onze producten en diensten, om onze direct marketing mails te personaliseren, om fraude en misbruik te voorkomen, om wanbetalingen te voorkomen, om voor onze klanten te zorgen, om onze wettelijke belangen te beschermen, te handhaven en te verdedigen (indien nodig ook voor de rechtbanken), en om onze intern management efficiënt en samenwerkend.

Neem voor informatie over het afwegen van belangen door Fragrance.com contact met ons op via dpo@fragrance.com.

Niettegenstaande de specifieke mogelijkheden om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking zoals beschreven in sectie 3 (bijvoorbeeld aangeboden opt-out of afmeldingslinks), hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme belangen op grond van art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG om redenen die verband houden met uw specifieke situatie door een e-mail te sturen naar dpo@fragrance.com. Wij zullen uw gegevens dan niet langer voor dit / deze doel (en) verwerken, tenzij onze legitieme belangen bij de verwerking zwaarder wegen of de verwerking dient om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

If you object to the processing of your data, we will process any collected personal data in this context to respond to your request. This data processing is necessary for compliance with a legal obligation.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. c AVG

7. Recht om toestemming in te trekken

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. De intrekking van uw toestemming is effectief voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

Stuur uw intrekking van de toestemming naar dpo@fragrance.com, tenzij specifiek geregeld in artikel 3.

Als u uw toestemming intrekt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens die in dit verband zijn verzameld om uw vraag te beantwoorden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. c AVG

8. Uw andere gegevensbeschermingsrechten

In overeenstemming met de AVG kunt u te allen tijde eisen dat wij:

 • u informatie verstrekken over uw persoonsgegevens die wij verwerken (art. 15 AVG),
 • corrigeren (art. 16 AVG),
 • wissen (art. 17 AVG),
 • beperken (Art. 18 AVG) en / of
 • exporteren (art. 20 AVG)

uw persoonlijke gegevens opgeslagen op onze systemen.

Stuur uw verzoek per e-mail naar dpo@fragrance.com of schriftelijk naar Fragrance.com, Antwoordnummer 2100, 9900WB Delfzijl, Netherlands.

Als u deze rechten tegen ons uitoefent, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om op uw verzoek te reageren. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. c AVG

Ongeacht uw bovengenoemde rechten, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Fragrance.com in strijd is met de AVG (Art. 77 AVG).

9. Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsinformatie

De bepalingen van deze gegevensbeschermingsinformatie, inclusief het cookiebeleid waarnaar wordt verwezen, zijn van toepassing in de versie die van kracht is op het moment dat de websites worden gebruikt.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze gegevensbeschermingsinformatie aan te vullen en te wijzigen. De bijgewerkte gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing vanaf het tijdstip waarop deze op onze website is gepubliceerd. In geval van inhoudelijke of materiële wijzigingen in de Gegevensbeschermingsinformatie, met name wijzigingen die van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die al door ons zijn verzameld, zullen wij u van tevoren informeren (bijvoorbeeld per e-mail).

Laatst bijgewerkt Nov 28th, 2022